Ajudes a les famílies dels nostres alumnes

S’ha repartit a les families dels nostres alumnes les ajudes de la crisi.

Ajuts de la crisi als alumnes de l'Escola Parameswar

Ajutsi segueix endavant amb l’Escola Parameswar i seguim recollint ajudes per a la comarca.

Ajuts de la crisi als alumnes de l'Escola Parameswar