AjutSI amb Gràcia Solidària a la Festa Major de Gràcia

Col·laboració amb la Festa Major de Gràcia l’estiu de 2006. AjutSI, amb un estand solidàri, va participar amb d’altres associacions també de Gràcia Solidària

AjutSI a les Festes de Gràcia