Reparació de l’edicici de l’Escola Parameswar

Aquest any 2020, finalment, hem pogut fer la reparació de la teulada del segon edifici de l’Escola Parameswar i pintar-lo.

L’edifici tenia humitats i s’hagues pogut fer malbé.

Reparació de l'edifici de l'Escola Parameswar